ขาย เชิงพาณิชย์ / อื่นๆ อาคารพาณิชย์

ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง 51000
14/43

1

อาคารพาณิชย์ โฉนดที่ดินเลขที่ 132285 ,132287 ,132288 ,132286 ราคาขายปกติ 1,2144,000 บาท ราคาขาย Promotion 10,488,000 บาท บู๊ธ N1- กรุงไทย

รหัสทรัพย์สิน 60NN021500184

วันที่ประกาศล่าสุด 08/08/2562

รายละเอียด


พ.ท. ดิน :

83 ตร.ว.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่จอดรถ

พื้นที่ส่วนกลาง

รปภ 24 ชม.รับข้อมูลเพิ่มเติม


+66 (0)

เมื่อคุณส่งคุณยอมรับ ข้อตกลงการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของHome2nd.com


คำนวณสินเชื่อ (กราฟ)

แสดงยอดชำระสินเชื่อบ้านต่อเดือนของคุณ โดยการคำนวณจะประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ คือ ราคาบ้าน และ วงเงินกู้สินเชื่อบ้านของคุณ ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนค่าต่างๆในการคำนวณเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำกับกรณีการกู้สินเชื่อของคุณได้ นอกจากนี้ เรายังได้จัดทำกราฟแสดงยอดชำระสินเชื่อต่อเดือนตลอดอายุสัญญาสินเชื่อ โดยแต่ละงวดจะถูกจำแนกออกเป็น ส่วนเงินต้นและส่วนดอกเบี้ยที่คุณจะต้องจ่ายต่อเดือนด้วย

บาท
บาท
%
%
ปี
ทำเลที่ตั้ง