Front-End Engineer

รับผิดชอบในส่วนของการออกแบบและแก้ไขแบบของเว็บไซต์ให้ทันสมัยและคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก หรือก็คือการทำ UI & UX โดยเฉพาะ หากคุณเป็นผู้ที่มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ รักการออกแบบเว็บสมัยใหม่ เขียน CSS และ Javascript ได้ เราขอชวนคุณให้เป็นส่วนหนึ่งของ Home2nd.com ทีม

Back-End Engineer

หน้าที่นี้จะรับผิดชอบในส่วนของการทำให้รูปแบบของเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเป็นจริง เราต้องการผู้ที่รักการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ รักการสร้างและประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ มีความรู้และเข้าใจ php, python, และอื่นๆ

iOS Engineer

Home2nd.com กำลังพัฒนาการค้นหาทรัพย์สิน และการทำงานบนระบบปฏิบัติการ iOS เพื่อให้ผู้คนสามารถใช้งานบนเครื่องมือสื่อสารทั้งระบบ iOS เวอร์ชั่นต่างๆได้ หากคุณเป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ใน iOS เราต้องการผู้ที่รักการสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็น และพัฒนาให้ดีขึ้น เราขอชวนท่านมาร่วมสร้างและสนุกไปกับเรา

Android Engineer

ทีม Home2nd.com ต้องการผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในระบบ Android และที่สำคัญมีความรับผิดชอบ เราต้องการสร้างแอพพลิเคชั่น Home2nd.com สำหรับผู้ใช้งานบนระบบ Android หากคุณมีฝัน ต้องการสร้างผลงานที่มีผู้ใช้ทั้งเอเชีย ขอเชิญคุณมาร่วมทีม เพื่อมาร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา และร่วมเติบโตไปพร้อมกับเรา

Database Administrator

เว็บไซต์ของเราให้ความสำคัญกับ ฐานข้อมูลของเราเป็นอย่างมาก เราจึงต้องการผู้ที่จะมาดูแล แก้ไข ออกแบบ และวิเคราะห์ เพื่อให้ฐานข้อมูลของเรามีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์สูงสุด เราต้องการผู้ที่มีความสามารถและมีประสบการณ์มาร่วมทีม เพื่อร่วมสร้างฝัน และร่วมเติบโตไปกับเรา

Information Runner

Home2nd.com จะไม่สามารถเป็นเว็บไซต์ที่ดีเลยหากขาดบุคคลนี้ไป เราต้องการผู้ที่จะมาทำงานด้านข้อมูล อันได้แก่ เก็บข้อมูล อัพเดทข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และแก้ไขข้อมูล Home2nd.com ต้องการผู้ที่มีความเป็นระเบียบ และละเอียดในเรื่องของข้อมูลเล็กๆน้อยๆ มีความระมัดระวัง และถี่ถ้วน และรักความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

Sale Executive

ในการทำธุรกิจ ส่วนนี้เป็นหนึ่งในส่วนที่ขาดไม่ได้ในการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ เราขอเชิญท่านให้เข้ามาร่วมในทีมฝ่ายการขาย ท่านจะได้ร่วมงาน ร่วมสนุก ร่วมออกความคิดเห็น และติดต่อกับผู้คนมากมาย เราต้องการผู้ที่รักงานขาย รักการติดต่อสื่อสาร ทั้งทางตรง และทางโซเชียล มาร่วมสร้างฝันกับ Home2nd.com

Dreamer

Home2nd.com เป็นบริษัทที่คำนึงถึงคำว่า "อนาคต" ด้วยเหตุนี้เราจึงอ้าแขนรับบุคคลที่เป็นนักฝันหรือ Dreamer เพราะเราเชื่อว่า นักฝันคือผู้ที่สามารถสร้างอนาคต หาก คุณคิดว่ามีความฝัน มีความทะเยอทะยาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีแรงบันดานใจ มีความรักการเรียนรู้ มีความกตัญญู เราขอเชิญคุณให้มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา