Modern Condo The Forest | โมเดิร์น คอนโด เดอะ ฟอเรสท์
ประกาศขายโครงการนี้ (0)
ประกาศเช่าโครงการนี้ (0)

CONDOMINIUM
1
ราคาเริ่มต้น
฿

1,790,000

Modern Condo The Forest | โมเดิร์น คอนโด เดอะ ฟอเรสท์

รายละเอียด

ชื่อโครงการ
Modern Condo The Forest | โมเดิร์น คอนโด เดอะ ฟอเรสท์
ประเภทโครงการ
คอนโด
เจ้าของโครงการ
บริษัท โมเดิร์น เฮาส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท โมเดิร์น เฮาส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้ง
ไทย

รับข้อมูลเพิ่มเติมจากโครงการ


+66 (0)

เมื่อคุณส่งคุณยอมรับ ข้อตกลงการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของHome2nd.com

ทำเลที่ตั้ง
คำนวณสินเชื่อ (กราฟ)
บาท
บาท
%
%
ปี