OKsure Real Estate Agency

166 รายการ
( 0 รีวิว ) | เขียนริวิว
สรุปรายการอสังหาริมทรัพย์
( 166 รายการ )

ขาย 8%

ให้เช่า 92%

ประกาศขาย
฿1.5m
฿5.29m
฿14.8m
Min
Average
Max
ประกาศให้เช่า
฿5.10k
฿19.76k
฿70k
Min
Average
Max

รายการประกาศล่าสุด


รายการบนHome2nd.com

Updating results

ไม่มีเอเจนซี่

รีวิวจากผู้ใช้


OKsure Real Estate Agency

Account ID: #79355

oksureagency@gmail.com

ที่อยู่: เลขที่ 745/2 อาคารรวิพล ห้องเลขที่ 109 ชั้นที่ 1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57, ต.บางบำหรุ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพ 10700

มือถือ : (+66) 81 819 2288