15 หนทางได้บ้านราคาถูก ทำกำไรตอนซื้อ


ศาสตร์ในเรื่องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ถือว่า การเลือกหาบ้าน เพื่อซื้อให้ได้ในราคาถูก เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ต้องอาศัยความรู้ ทักษะ ความพยายามและความอดทน เข้ามาตัวช่วย หาใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจากความบังเอิญหรือมาจากโชคลาภวาสนา อย่างที่หลายคนเข้าใจกันแต่อย่างใดไม่ ทั้งนี้ในทางปฏิบัติมีเคล็ดลับและหนทางในการได้เป็นเจ้าของบ้านราคาถูกถึง 15 หนทางด้วยกัน คือ

1.เลือกซื้อบ้านเก่าหรือบ้านมือสองเท่านั้น โดยหลีกเลี่ยงการซื้อบ้านใหม่ขณะที่บ้านมือสองสามารถต่อรองราคาได้ เพราะบ้านเก่าได้มาในราคาถูก และคนแต่ละคนมองค่าความสึกหรอไม่เท่ากัน

2.ประเมินราคาบ้าน ก่อนต่อรองราคา ในการซื้อบ้านเก่าทุกครั้ง จะต้องพาช่าง หรือผู้มีความรู้ในด้านการก่อสร้างไปช่วยตรวจสภาพของบ้าน และช่วยประเมินราคาค่าซ่อมแซมและตกแต่ง ให้ก่อน เพื่อจะได้นำต้นทุนเหล่านี้คิดรวมเข้ากับราคาบ้านที่ซื้อขายกันตามสภาพ ก่อนต่อรองราคา

3.ซื้อบ้านและที่ดินนอกตลาดเท่านั้น การซื้อขายบ้านในตลาดในที่นี้หมายถึงการซื้อในแหล่งที่มีผู้ซื้อผู้ขายมากหน้าหลายตา ส่วนนอกตลาด จะหมายถึงการซื้อขายบ้านในแหล่งที่เป็นการเฉพาะเจาะจง ไม่ได้ทำการประกาศขายเป็นการทั่วไป ให้คนจำนวนมากรับทราบ ซึ่งการซื้อบ้านนอกตลาด ที่มีผู้ซื้อน้อยราย หรือผู้ซื้อคนเดียว จัดเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการต่อรองราคาได้เป็นอย่างดี

4.ใช้เทคนิคซื้อบ้านเพียง 1 หลัง เลือกและต่อรองจากบ้านเป็น 10 หลัง เพื่อเลือกซื้อบ้านที่มีราคาและเงื่อนไขดีที่สุด ปกติคนทั่วไปเวลาซื้อบ้านสักหลัง จะเลือกซื้อจากบ้านที่พิจารณาเพียงแค่ 1-3 หลังเท่านั้น ซึ่งทำให้เสียโอกาสในการซื้อบ้านราคาถูกไป

5.หมั่นตระเวนลงภาคสนามด้วยตัวเองไปยังทำเล หรือพื้นที่ที่สนใจอยู่เสมอ เพื่อเข้าไปพูดคุยสอบถามมองหาโอกาสในการซื้อบ้านในพื้นที่ ทั้งนี้การลงพื้นที่ด้วยตัวเอง นอกจากช่วยให้มีตัวเลือกบ้านนอกตลาดมากขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ผู้ลงทุนทราบภาวะตลาดในพื้นที่ได้ดีขึ้นด้วย

6.ซื้อบ้านในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี และคนกำลังตกงานซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดเป็นของผู้ซื้อ และเป็นช่วงที่อำนาจต่อรองของผู้ซื้อสูงกว่าช่วงอื่นๆ ส่วนในช่วงเศรษฐกิจดีๆ ควรเป็นช่วงเวลาสำหรับการขายบ้านเพื่อทำกำไร

7.พัฒนาสร้างบ้านขึ้นมาเอง โดยหาซื้อที่ดินติดถนนและมีสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพร้อมอยู่แล้ว มาทำการปลูกสร้างบ้านขึ้นมาเอง วิธีนี้เป็นวิธีที่แยบยลอย่างหนึ่งในการได้เป็นเจ้าของบ้านที่มีราคาต่ำกว่าท้องตลาด เนื่องจากสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ในราคาต้นทุน และสามารถประหยัดต้นทุนค่าพื้นที่ส่วนกลางได้ด้วย

8.เลือกซื้อบ้านจากเจ้าของที่ร้อนเงินเท่านั้น หรือเป็นเจ้าของบ้านประเภทที่มีความจำเป็นต้องขายบ้านอย่างรีบด่วน ปกติจะเป็นบ้านที่สามารถต่อรองราคาได้มาก

9.หาทางเป็นอัศวินม้าขาว ในการเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวที่กำลังเดือดร้อน ปกติเมื่อครอบครัวใดเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นมาเช่น หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต หรือครอบครัวมีหนี้สินรุงรัง กำลังถูกฟ้อง หนทางเยียวยาปัญหาสถานเดียวก็คือการเร่งระดมหาเงินสดมาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งมักเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองออกมาโดยด่วน

10.รับซื้อฝากบ้าน การให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้อื่น โดยให้นำบ้านมาขายฝากไว้ จัดเป็นกลยุทธ์เก่าแก่ และใช้ได้ผลดีมาก เพราะเป็นช่องทางสำคัญที่ช่วยให้ได้บ้านราคาถูก และยังเป็นเทคนิคที่แยบยลอย่างหนึ่งในการลดความเสี่ยงในการให้กู้ยืมเงินได้เป็นอย่างดี

11.ถ้าต้องซื้อบ้านผ่านนายหน้า ให้เลือกใช้นายหน้าประเภทที่ไม่เป็นทางการ นายหน้าที่ไม่เป็นทางการในที่นี้ เช่นผู้ใหญ่บ้าน หรือคนเก่าแก่หรือผู้กว้างขวางในท้องถิ่น ซึ่งการซื้อขายบ้านผ่านคนเหล่านี้ เอื้ออำนวยต่อการต่อรองราคาเป็นอย่างดี เพราะเป็นการซื้อบ้านนอกตลาดลักษณะหนึ่งซึ่งมีผู้ซื้อเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มาก

12.แสดงตัว หรือ แจ้งความจำนงว่ามีความประสงค์จะซื้อบ้านหรือที่ดิน ในท้องถิ่นไว้ จัดเป็นวิธีที่แยบยลอีกอย่างหนึ่งในการเลือกบ้านและที่ดิน ในท้องถิ่นที่ตัวเองสนใจ เพราะเป็นวิธีช่วยประหยัดค่านายหน้า และประหยัดเวลาในการตระเวนหาบ้านได้เป็นอย่างดี

13.เจรจาต่อรองอย่างอดทน และใจแข็ง การเจรจาต่อรองราคาทุกครั้งต้องกระทำอย่างมั่นคง และยึดมั่นกับราคาที่วางแผนไว้ก่อนซื้อเสมอ ห้ามใจอ่อนเด็ดขาด หากไม่ได้ตามราคาที่ต้องการ ก็ไม่สนใจหรือ ถ้าไม่ได้ ก็อาจจบท้ายด้วยการให้ชื่อทิ้งไว้ เผื่อผู้ขายเปลี่ยนใจในอนาคต

14.ปั่นราคาบ้านให้ต่ำลงก่อนซื้อ และปั่นราคาให้สูงขึ้นก่อนขาย เช่น สร้างผู้ซื้อหรือผู้ขายเทียมขึ้นมาทั้งนี้อสังหาริมทรัพย์สามารถปั่นราคาขึ้น ลงได้อย่างเสรี โดยไม่ถือว่าผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด ไม่มี ก.ล.ต. คอยเอาผิดกับการปั่นราคาเหมือนการซื้อขายหุ้น

15.ซื้อบ้านจากเจ้าของบ้านที่เพิ่งซื้อหรือได้บ้านมาในราคาถูก โดยขอซื้อต่อ เป็นอีกวิธีการหนึ่ง ที่มีโอกาสซื้อบ้านได้ในราคาถูก โดยอาศัยการขอซื้อต่อในทันที ในลักษณะให้กำไรกับเจ้าของจำนวนหนึ่ง เช่นผู้เพิ่งได้รับมรดก ผู้เพิ่งได้รับบ้านโดยการให้ หรือบ้านที่เจ้าของได้รับกรรมสิทธิ์จากการขายฝากบ้าน เป็นต้น  


วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/10/2559


ติดตามข้อมูลโครงการและความเคลื่อนไหวด้านอสังหาฯ มือสอง www.home2nd.com และ www.facebook.com/Home2ndcom


บ้านมือสอง, คอนโดมือสอง, ขายบ้าน, ขายคอนโด, ทาวน์โฮม, ทาวน์เฮ้าส์, สินเชื่อ, ตัวแทนอสังหาฯ, ข่าวอสังหาฯบทความยอดนิยม

Author

เกี่ยวกับผู้เขียน

ทีมงาน home2nd ได้รวบรวม บ้านไอเดีย ข้อมูลอสังหาฯ เนื้อหาความรู้ต่างๆ รวมถึงแก็ดเจ็ตและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน จากหลายหลากที่ มาแชร์ให้สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่อง อสังหาริมทรัพย์ได้อ่านกัน เพื่อให้ได้รับ ไอเดีย แรงบันดาลใจ และความรู้ใหม่ๆ ดังที่มีคำกล่าวไว้ว่า “ชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ”