บ้านมือสอง ตรวจก่อนซื้อไม่ต้องรื้อภายหลัง


ในการเลือกซื้อบ้านมือสองหากผู้ซื้อต้องการตรวจสอบว่าบ้าน-อาคารที่ตัวเองจะซื้อนั้น มีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่ผิดต่อกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่ (ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544) กรุงเทพมหานครมีโครงการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือรับรองความถูกต้องของอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารให้กับเจ้าของอาคารรายนั้นๆ โดยผู้ที่มีความประสงค์จะขอตรวจสอบอาคารจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตัวอาคาร และนำหลักฐานมาแสดงขณะยื่นคำร้อง ดังนี้

1.กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา
1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ
1.2 สำเนาโฉนดที่ดิน และ/หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในตัวอาคาร
1.3 สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และสำเนาแบบแปลนแผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร 1.4 สัญญาจะซื้อจะขายอาคารที่ขอให้ตรวจสอบ
1.5 แผนผังสังเขปแสดงที่ตั้งของอาคาร  

2.กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล
2.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งออกโดยกรมทะเบียน การค้ากระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลผู้ขอ
2.3 สำเนาโฉนดที่ดิน และ/หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในตัวอาคาร
2.4 สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และสำเนาแบบแปลนแผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร 2.5 สัญญาจะซื้อจะขายอาคารที่ขอให้ตรวจสอบ
2.6 แผนผังสังเขปแสดงที่ตั้งอาคาร

ทั้งนี้หน่วยงานที่จะเป็นผู้รับดำเนินการตรวจสภาพบ้านมือสองให้กับประชาชน คือถ้าเป็นอาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้น อยู่ในอำนาจของสำนักงานเขตเป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาต จึงต้องยื่นคำร้องที่สำนักงานเขตที่อาคารนั้นตั้งอยู่ *ส่วนถ้าเป็นอาคารสูงเกิน 4 ชั้น อยู่ในอำนาจของกองควบคุมอาคาร สำนักงานโยธาเป็นผู้พิจารณา ออกใบอนุญาต จึงต้องยื่นคำร้องที่กองควบคุมอาคาร สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร


วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/10/2559


ติดตามข้อมูลโครงการและความเคลื่อนไหวด้านอสังหาฯ มือสอง www.home2nd.com และ www.facebook.com/Home2ndcom


บ้านมือสอง, คอนโดมือสอง, ขายบ้าน, ขายคอนโด, ทาวน์โฮม, ทาวน์เฮ้าส์, สินเชื่อ, ตัวแทนอสังหาฯ, ข่าวอสังหาฯบทความยอดนิยม

Author

เกี่ยวกับผู้เขียน

ทีมงาน home2nd ได้รวบรวม บ้านไอเดีย ข้อมูลอสังหาฯ เนื้อหาความรู้ต่างๆ รวมถึงแก็ดเจ็ตและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน จากหลายหลากที่ มาแชร์ให้สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่อง อสังหาริมทรัพย์ได้อ่านกัน เพื่อให้ได้รับ ไอเดีย แรงบันดาลใจ และความรู้ใหม่ๆ ดังที่มีคำกล่าวไว้ว่า “ชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ”