ประมูลบ้านจากกรมบังคับคดี ประจำเดือน มิ.ย.- ต.ค. 2559


ประมูลบ้านจากกรมบังคับคดีเฉพาะ กทม.มี 25 รายการ ราคาขายบ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท เป็นอีกหน่‹วยงานหนึ่งที่ได้Œคัดทรัพย์เข้าร่‹วม โครงการบ้Œานประชารัฐ โดยล่‹าสุดกรมบังคับคดีได้นำส่‹งข้Œอมูลบ้Œานและห้องชุด ที่มีราคาไม่‹เกิน 1.5 ล้านบาทต่‹อหน่‹วย มอบให้Œกับธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสิน ทั้งในส่‹วนกลางและภูมิภาค สามารถดูรายละเอียดได้Œที่เว็บไซต์ www.led.go.th รวมทั้งยังได้Œจัดทำหนังสือรวบรวมรายการทรัพย์นำไปแจกจ่ายให้Œผู้Œสนใจ ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่‹ และธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่‹ และสำนักงานสาขา 9 แห่‹งในต่‹างจังหวัด ได้Œแก่‹ นนทบุรี, ชลบุรี, นครราชสีมา, ขอนแก่‹น, พิษณุโลก, เชียงใหม่‹, นครปฐม, นครศรีธรรมราช และสงขลา 

ในส่วนของสำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานครส่วนกลางนั้น มีทรัพย์ที่ราคาประเมินตํ่ากว่า 1.5 ล้Œานบาท จำนวน 25 รายการด้Œวยกัน (ทั้งนี้ทรัพย์ที่อยู่‹ในโครงการบ้านประชารัฐ ราคาที่ประมูลได้Œต้Œองไม่‹เกิน 1.5 ล้Œานบาท และขึ้นอยู่‹กับการพิจารณาอนุมัติของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ) ดูรายละเอียดทรัพย์ทั้งหมดได้Œที่นี่ http://asset.led.go.th/newbid1


ติดตามข้อมูลโครงการและความเคลื่อนไหวด้านอสังหาฯ มือสอง www.home2nd.com และ www.facebook.com/Home2ndcom


บ้านมือสอง,ขายบ้าน,ทาวน์โฮม,ทาวน์เฮ้าส์,ขายคอนโด,รีวิวบ้าน,รีวิวคอนโด,พรีวิวบ้าน,พรีวิวคอนโด,สินเชื่อ,ตัวแทนอสังหา,ข่าวอสังหาAuthor

เกี่ยวกับผู้เขียน

ทีมงาน home2nd ได้รวบรวม บ้านไอเดีย ข้อมูลอสังหาฯ เนื้อหาความรู้ต่างๆ รวมถึงแก็ดเจ็ตและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน จากหลายหลากที่ มาแชร์ให้สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่อง อสังหาริมทรัพย์ได้อ่านกัน เพื่อให้ได้รับ ไอเดีย แรงบันดาลใจ และความรู้ใหม่ๆ ดังที่มีคำกล่าวไว้ว่า “ชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ”