รีวิวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลาดพร้าว-สำโรง


 

       โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง เส้นทางลาดพร้าว-สำโรง ระยะทาง 30.4 กิโลเมตร มีสถานีรวม 23 สถานี วงเงินลงทุน 45,797 ล้านบาท เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวแบบคล่อมราง (Straddle Monorail)  โครงสร้างยกระดับตลอดสาย มีทางเดินสำหรับการอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Emergency Walkway) ตลอดทางแนวเส้นทาง 

แนวเส้นทาง
       เริ่มต้นที่บริเวณจุดเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้สายสีน้ำเงิน ที่แยกรัชดา-ลาดพร้าว ไปตามแนวถนนลาดพร้าว โดยเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาของกรุงเทพมหานครที่แยกฉลองรัช และยกระดับข้ามทางด่วนฉลองรัชจนถึงทางแยกบางกะปิ จากนั้นแนวเส้นทางจะเลี้ยวขวาไปทางทิศใต้ตามถนนศรีนครินทร์ เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ทางแยกลำสาลี ต่อจากนั้นแนวเส้นทางจะยกระดับข้ามทางแยกต่างระดับพระราม 9 โดยเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) และผ่านแยกพัฒนาการ แยกศรีนุช แยกศรีอุดมสุข แยกศรีเอี่ยม จนถึงแยกศรีเทพา จากนั้นแนวเส้นทางจะเลี้ยวขวาอีกครั้งไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนเทพารักษ์ ผ่านจุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ที่สถานีสำโรง และสิ้นสุดแนวเส้นทางบริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพราย รวมระยะทางทั้งสิ้น 30.4 กิโลเมตร  

รูปแบบ & สถานี
       โครงการก่อสร้างเป็นทางยกระดับตลอดแนวเส้นทาง มีทางวิ่งสูง 15 เมตร ชานชาลากว้าง 20-25 เมตร ยาว 110 เมตร ซึ่งเป็นสถานียกระดับทั้งหมด ส่วนใหญ่มีชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารอยู่ชั้นที่ 2 และชั้นชานชาลาอยู่ชั้นที่ 3 ก่อสร้างอยู่เหนือพื้นที่ผิวจราจรของถนนสายหลัก มีโรงจอดรถศูนย์ซ่อมบำรุง 1 แห่ง อาคารและลานจอดแล้วจร 1 แห่ง บริเวณพื้นที่ทางแยกต่างระดับศรีเอี่ยมทั้งหมด 23 สถานี ดังนี้
1.สถานีรัชดา
  ตั้งอยู่หน้าอาคารจอดแล้วจรบนถนนรัชดาภิเษก เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
2.สถานีภาวนา
  ตั้งอยู่ปากซอยภาวนา  (ลาดพร้าว 41)
3.สถานีโชคชัย 4
  ตั้งอยู่หน้าศูนย์การค้าโชคชัย 4 (ลาดพร้าว 53)
4.สถานีลาดพร้าว 71
  ตั้งอยู่บริเวณปากซอยลาดพร้าว 71  
5.สถานีลาดพร้าว 83 
  ตั้งอยู่บริเวณระหว่างซอยลาดพร้าว 83 กับซอยลาดพร้าว 85
6.สถานีมหาดไทย
  ตั้งอยู่บริเวณปากซอยลาดพร้าว 95  บรษัท ฟู๊ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด(สาขาลาดพร้าว)
7.สถานีลาดพร้าว 101
  ตั้งอยู่บริเวณปากซอยลาดพร้าว 101 ใกล้ตลาดสดลาดพร้าว
8.สถานีบางกะปิ
  ตั้งอยู่หน้าห้างแม็คโคร ใกล้กับเดอะมอลล์ บางกะปิ
9.สถานีลำสาลี 
 ตั้งอยู่แยกลำสาลี(ด้านทิศใต้)     เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้ม
10.สถานีศรีกรีฑา
  ตั้งอยู่แยกศรีกรีฑา (ด้านทิศใต้)
11.สถานีพัฒนาการ
  ตั้งอยู่ระหว่างจุดตัดทางรถไฟและจุดตัดถนนพัฒนาการ เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์
12.สถานีกลับตัน
  ตั้งอยู่หน้าธัญญะ ช็อปปิ้ง พาร์ค และบ้านกลางเมือง ศรีนครินทร์   
13.สถานีศรีนุช
  ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของแยกศรีนุช
14.สถานีศรีนครินทร์ 38
  ตั้งอยู่บริเวณปากซอยศรีนครนิทร์ 38 ใกล้ธนาคารกรุงไทย  
15.สถานีสวนหลวง ร.9
  ตั้งอยู่ระหว่างห้างซีคอนแสควร์และห้างพาราไดซ์ พาร์ค
16.สถานีศรีอุดม
  แยกศรีอุดม (ด้านทิศใต้)
17.สถานีศรีเอี่ยม
   ตั้งอยู่บริเวณทางแยกต่างระดับศรีเอี่ยม  (ด้านทิศเหนือของถนนบางนา-ตราด) จุดจอดแล้วจรและศูนย์ซ่อมบำรุง
18.สถานีศรีลาซาล 
 ตั้งอยู่แยกศรีลาซาล (ด้านทิศใต้)
19.สถานีศรีแบริ่ง
  ตั้งอยู่แยกศรีแบริ่ง (ด้านทิศใต้)
20.สถานีศรีด่าน
  ตั้งอยู่ใกล้กับแยกศรีด่าน (ด้านทิศเหนือ)
21.สถานีศรีเทพา
  ตั้งอยู่ใกล้กับแยกศรีเทพา (ด้านทิศตะวันตก)
22.สถานีทิพวัล
  ตั้งอยู่ปากซอยหมู่บ้านทิพวัล
23.สถานีสำโรง
 ตั้งอยู่บริเวณจุดตัดถนนสุขุมวิท เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สำโรงที่สถานีสำโรง

 

       สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์  ตัดกับถนนบางนา-ตราด มีพื้นที่ประมาณ 112 ไร่ ประกอบด้วย  ศูนย์ควบคุมการเดินรถ, กลุ่มอาคารซ่อมบำรุง, สำนักงานบริหารและจัดการ, โรงจอดรถไฟฟ้า  

        ส่วนอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride)  มีอาคารจอดรถเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าศรีเอี่ยม 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณแขวงการทางสมุทรปราการ เป็นอาคารสูง 7 ชั้น จอดรถได้ประมาณ 3,000 คัน

ระบบ-ขบวนรถไฟฟ้า
       สำหรับระบบรถไฟฟ้าของโมโนเรลสายสีเหลือง บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ซิกแนล(ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้ความร่วมมือกับ CRRC ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จะเป็นผู้จัดหาให้ทั้งระบบอาณัติสัญญาณ ขบวนรถ และระบบขายตั๋วและจัดเก็บค่าโดยสาร ซึ่งขบวนรถที่ใช้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด คือ รุ่น Innova 300 เป็นโมโนเรลล้อยางขนาดใหญ่(ซูเปอร์โมโนเรล) โดย 1 ขบวนจะมี 4 ตู้ สามารถขนส่งผู้โดยสารได้ประมาณ 10,000-40,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทาง มีความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ระยะเวลาดำเนินการ
       ระยะเวลาตามสัญญา 33 ปี 3 เดือน แบ่งออกเป็น 2 ระยะได้แก่ 
       ระยะที่ 1 : งานออกแบบและก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งระบบและขบวนรถไฟฟ้า ระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน  
       ระยะที่ 2 : งานให้บริการเดินรถ ระยะเวลา 30 ปี 
       ทั้งนี้ ภายหลังได้มีการเซ็นสัญญากันไปแล้ว ทางรฟม.จะเริ่มทะยอยส่งมอบพื้นที่ให้เอกชนเข้าดำเนินการได้ทันที สำหรับงานก่อสร้างนั้นคาดว่าจะเริ่มลงมือได้ประมาณปลายปี 2560 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2563 อย่างไรก็ตาม  หากรฟม.ส่งมอบพื้นที่ให้กับบริษัทฯแล้ว ก็จะสามารถลงมือก่อสร้างได้ทันที และมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้โครงการนี้แล้วเสร็จเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้
       เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน จากพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดนนทบุรี  ให้สามารถเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าสายหลัก ได้แก่ สายสีม่วง สายสีแดง สายสีเขียว สายสีส้ม และสายสีน้ำเงิน  เพื่อเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และช่วยบรรเทาปัญหาจราจรในพื้นที่ของโครงการทั้งสองสาย 
       ขณะเดียวกัน  ผู้โดยสารจะสามารถใช้บัตรโดยสารใบเดียว  ทั้งบัตรประเภทเที่ยวเดียวและบัตรเติมเงิน(บัตรแมงมุม) เดินทางได้ทั้ง 3 ระบบ คือ สายสีเขียว สายสีชมพู และสายสีเหลือง โดยจะออกแบบให้เป็นลักษณะการเชื่อมต่อแบบ Paid to Paid ที่ผู้โดยสารไม่ต้องออกนอกระบบ เพียงแตะบัตรเข้าและออกเพียงครั้งเดียว  
       นอกจากนี้ เพื่อให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง มีความสมบูรณ์ที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุด กลุ่มกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ได้เสนอ ข้อเสนอเพิ่มเติมในการสร้างส่วนต่อขยายสายสีเหลืองจากสถานีรัชดาไปเชื่อมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่ถนนพหลโยธินบริเวณใกล้สี่แยกรัชโยธิน ระยะทาง 2.6 กิโลเมตรโดยจะใช้งบประมาณของกลุ่มกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์เองทั้งหมด

ติดตามข้อมูลความรู้ข่าวสารอสังหา www.home2nd.com


วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 04/08/2560


ติดตามข้อมูลโครงการและความเคลื่อนไหวด้านอสังหาฯ มือสอง www.home2nd.com และ www.facebook.com/Home2ndcom


บ้านมือสอง, คอนโดมือสอง, ขายบ้าน, ขายคอนโด, ทาวน์โฮม, ทาวน์เฮ้าส์, สินเชื่อ, ตัวแทนอสังหาฯ, ข่าวอสังหาฯบทความยอดนิยม

Author

เกี่ยวกับผู้เขียน

ทีมงาน home2nd ได้รวบรวม บ้านไอเดีย ข้อมูลอสังหาฯ เนื้อหาความรู้ต่างๆ รวมถึงแก็ดเจ็ตและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน จากหลายหลากที่ มาแชร์ให้สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่อง อสังหาริมทรัพย์ได้อ่านกัน เพื่อให้ได้รับ ไอเดีย แรงบันดาลใจ และความรู้ใหม่ๆ ดังที่มีคำกล่าวไว้ว่า “ชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ”