เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ผู้ขาย) ต้องเตรียมอะไรบ้าง


        จากครั้งที่เเล้วเราพูดถึงการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของฝั่งผู้ซื้อไปแล้ว คราวนี้เรามาดูทางฝั่งของผู้ขายกันบ้างว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เเบ่งออกเป็นคนธรรมดาและนิติบุคคล 
บุคคลธรรมดา

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธ์ สำหรับบุคคลธรรมดาไทย
        1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขาย และคู่สมรส (ถ้ามี)
        2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขาย และคู่สมรส (ถ้ามี)
        3.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (ถ้ามี)
        4.สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
        5.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
        6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
        7.ใบปลอดภาระหนี้จากนิติบุคคล (กรณีห้องชุด)

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธ์ สำหรับบุคคลธรรมดาต่างด้าว
        1.สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขาย และคู่สมรส (ถ้ามี)
        2.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (ถ้ามี)
        3.สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
        4.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
        5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
        6.ใบปลอดภาระหนี้จากนิติบุคคล (กรณีห้องชุด)

นิติบุคคล

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธ์ สำหรับนิติบุคคลไทย
        1.หนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 เดือน
        2.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 1 เดือน
        3.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
        4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
        5.หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ
        6.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
        7.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
        8.ใบปลอดภาระหนี้จากนิติบุคคล (กรณีห้องชุด)

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธ์ สำหรับนิติบุคคลต่างด้าว
        1.หนังสือรับรองของนิติบุคคลต่างด้าว (กรณีนิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในต่างประเทศ)
        2.หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ (กรณีนิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศไทย)
        3.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศไทยอายุไม่เกิน 1 เดือน) (นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในต่างประเทศไม่จำกัดอายุ)
        4.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
        5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
        6.หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ
        7.หนังสือรับรองรายการหนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจ และลายมือชื่อกรรมการ จากโนตารีพลับบลิค (นิตบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในต่างประเทศ)
        8.เอกสารการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
        9.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
        10.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
        11.ใบปลอดภาระหนี้จากนิติบุคคล (กรณีห้องชุด)

        ทั้งหมดคือเอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อมในวันที่จะต้องไปรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สิ่งสำคัญเลยคือต้องรอบคอบ แล้วก็เช็คเอกสารทั้งหมดว่าถูกต้อง ครบถ้วน จะได้ไปไม่เสียเที่ยวที่สำนักงานที่ดินนะจ๊ะ

ที่มา :weneedhome

ติดตามข้อมูลโครงการและความเคลื่อนไหวด้านอสังหาฯมือสอง www.home2nd.com และ www.facebook.com/Home2ndcom


วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 29/09/2560


ติดตามข้อมูลโครงการและความเคลื่อนไหวด้านอสังหาฯ มือสอง www.home2nd.com และ www.facebook.com/Home2ndcom


บ้านมือสอง, คอนโดมือสอง, ขายบ้าน, ขายคอนโด, ทาวน์โฮม, ทาวน์เฮ้าส์, สินเชื่อ, ตัวแทนอสังหาฯ, ข่าวอสังหาฯบทความยอดนิยม

Author

เกี่ยวกับผู้เขียน

ทีมงาน home2nd ได้รวบรวม บ้านไอเดีย ข้อมูลอสังหาฯ เนื้อหาความรู้ต่างๆ รวมถึงแก็ดเจ็ตและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน จากหลายหลากที่ มาแชร์ให้สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่อง อสังหาริมทรัพย์ได้อ่านกัน เพื่อให้ได้รับ ไอเดีย แรงบันดาลใจ และความรู้ใหม่ๆ ดังที่มีคำกล่าวไว้ว่า “ชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ”