รวมคู่มือฉบับจัดเต็ม"ตรวจรับบ้าน-คอนโด"มีเทคนิคอะไรบ้าง


“การตรวจรับบ้าน” เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับเจ้าของบ้านในการตรวจสอบงานก่อนจะลงนามรับบ้าน ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนมากๆ ในการพิจารณา เนื่องจากเมื่อผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้ว เจ้าของบ้านจะต้องลงนามในเอกสารรับมอบบ้าน เพื่อจะผ่านไปสู่ขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งก็คือ“การโอนบ้านและที่ดิน” ที่กรมที่ดินนั่นเองอ่านบทความ 
บ้านไม่พร้อม ไม่ควรลงชื่อรับบ้านเด็ดขาด
อ่านบทความ "การตรวจรับบ้าน" เริ่มต้นยังไงดี?

ความรู้เรื่องพื้นที่ใช้สอย
ภายนอก
รั้วกำแพงกั้นรอบบ้าน สวน ต้นไม้ ดินรอบบ้าน ที่จอดรถ
ดูความเรียบร้อยของรั้ว 
- กำแพงรั้วล้มดิ่ง หรือแนวรั้วเอียง
- ความเรียบร้อย การติดตั้ง
- ประตูเล็ก ประตูเลื่อน การใช้งานปกติหรือไม่ ไม่หนัก ฝืด ติดขัด หรือหลวมเกินไป และไม่ตกราง สนิม
- ทางเข้าบ้าน ไม่ชันเกินไป แตกร้าว น้ำขัง 
- สภาพดินรอบบ้านยุบ เป็นหลุม โพรง ที่จอดรถทรุดหรือไม่  
- สภาพรอยร้าวภายนอกอาคาร
- หญ้า ต้นไม้รอบบ้าน ไม่ล้ม ไม่ตาย 
โครงสร้าง 
เป็นส่วนที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นส่วนที่รับน้ำหนักทั้งหมด และถ่ายลงฐานราก เสาเข็ม และถ่ายลงดิน ดังนั้น หากโครงสร้างชำรุดเสียหาย อาจเป็นอันตรายกับการใช้งานได้  
สำหรับการตรวจบ้านก่อนรับมอบโอน การตรวจสอบโครงสร้างอาจทำได้ไม่สะดวก เนื่องจากโครงสร้างจะมีวัสดุตกแต่งปิดเรียบร้อยแล้ว  ไม่เหมือนระหว่างก่อสร้าง
        สิ่งที่สามารถทำได้เมื่อบ้านเสร็จพร้อมโอน  คือการสังเกต และตรวจสอบด้วยสายตาเท่านั้น เช่นตรวจสอบสภาพโครงสร้าง การเอียง การแตกร้าว หรือการทรุดตัวเป็นต้น

อ่านบทความ วิธีคำนวณหาพื้นที่ใช้สอย (บ้าน)

ความรู้รอยร้าวต่างๆ คลิกอ่านได้ที่นี่ V
อันตราย!! จาก "ผนังร้าว" : รอยร้าวที่มีผลกับโครงสร้าง
อันตราย!! จากผนังร้าว 2 : รอยร้าวที่ไม่มีผลกับโครงสร้าง

การตรวจงานสถาปัตยกรรม
ผนัง (Wall)
ผนังก็มีหลายประเภทเช่นกัน เช่นผนังคอนกรีต ผนังเบา ผนังก่ออิฐฉาบปูน ส่วนที่ต้องตรวจสอบมีดังนี้
- ความเรียบของผนัง ไม่เป็นคลื่น เป็นเม็ด 
- แนวผนังล้มดิ่ง เอียง คด
- สีเรียบ ไม่ด่าง หลุดร่อน หรือบวม
- วอลเปเปอร์ ย่น ขาด สีด่าง บวม รอยต่อไม่เรียบ ห่าง

อ่านบทความ เทคนิคตรวจสอบฝ้าเพดานด้วยตัวเอง

ฝ้า (Ceiling) 

ฝ้า ก็มีหลายประเภทเช่นกัน เช่น ฝ้าฉาบเรียบ ฝ้าทีบาร์ เพดานคอนกรีตเปลือย สิ่งทีต้องตรวจสอบ
- ความเรียบของผิวฝ้า ไม่เป็นเม็ด ผิวถลอก บิ่น
- เอียงไม่ได้แนว แอ่นตัว ตกท้องช้าง
- รอยต่อฝ้าเป็นเส้น แตก
- ขอบฝ้าแตก
- สีทาไม่ขึ้น ด่าง เป็นเม็ด
- กรณีช่องเปิด ความเรียบร้อย ขนาดช่องเปิด ตำแหน่ง
อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)
เช่น ประตู หน้าต่าง สุขภัณฑ์  สำหรับการตรวจสอบสามารถทำได้ดังนี้
ตรวจสอบความเรียบร้อยของประตู หน้าต่าง อุปกรณ์ต่างๆ ลูกบิด มือจับ ไม่ชำรุดเสียหาย แตก หลุด สีถลอกเป็นต้น
        ตรวจสอบสภาพการใช้งาน เช่น การเปิดปิดประตู หน้าต่าง ยาก เบียดวงกบ เบียดพื้น ปิดไม่สนิม ล้มกรอบ เอียง ล้มดิ่งเป็นต้น
การตรวจระบบไฟฟ้า
        การตรวจสอบเบื้องต้นสำหรับบ้าน คอนโด ประกอบด้วย ตู้ไฟ เบรกเกอร์ อุปกรณ์แสงสว่าง เต้ารับ เป็นต้น สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
สภาพมิเตอร์ไฟฟ้า ที่อยู่หน้าบ้าน การติดตั้งเรียบร้อย ไม่หลุดเอียง แตก สายไฟที่จ่ายเข้าบ้านยึดแน่น ไม่หลุดหลวม หรือฉีก ขาด 
        สภาพตู้ไฟฟ้า ขนาดเบรกเกอร์ โดยขอแบบจากทางโครงการและเทียบขนาดเบรกเกอร์ว่าตรงตามในแบบหรือไม่ เช่น  แสงสว่างชั้น 1 ระบุในแบบขนาด 10 แอมป์ ก็อ่านเลขบนเบรกเกอร์ว่า 10 แอมป์หรือไม่ เป็นต้น ตรวจสอบการเดินสายไฟเรียบร้อยหรือไม่ การต่อสายไฟเข้ากับตัวเบรกเกอร์ มีทองแดงโผล่หรือไม่ หลวมหรือไม่ สีสายไฟเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ เช่นสายกราวด์ ใช้สีเขียว
อ่านบทความ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ้าน

ตรวจสอบอุปกรณ์บริภัณฑ์ต่างๆ
เต้ารับ ดูสภาพการติดตั้ง การชำรุดของอุปกรณ์ และทดสอบว่าใช้งานได้หรือไม่ มีสายไฟ นิวทรอล และสายกราวด์ (สายดิน)ครบ หรือไม่ หรือต่อสลับกันหรือไม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ โดยใช้เครื่องมือที่มีขายตามท้องตลาดเช่นของการไฟฟ้าราคาไม่กี่ร้อยบาท ก็สามารถตรวจสอบได้ 
แสงสว่างทั้งภายในบ้าน และภายนอกบ้านว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ มีการชำรุดหรือไม่ และทดสอบโดยการเปิด ปิด ว่าปกติหรือไม่ 
อุปกรณ์บริภัณฑ์อื่นๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น ปั๊มน้ำ ตรวจสอบสภาพทั่วไป ว่ามีการชำรุดบกพร่องหรือไม่ และทดสอบโดยการใช้งาน เช่นเครื่องปรับอากาศว่าเย็นหรือไม่เป็นต้น
ตรวจสอบสภาพการเดินสายไฟ
เนื่องจากบ้านส่วนใหญ่เป็นบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว การเดินสายไฟจะไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากมีวัสดุเช่นฝ้าปิดบัง แต่ในบางพื้นที่ก็ยังสามารถตรวจสอบได้ และมีความสำคัญมาก คือการเดินสายไฟใต้หลังคา ซึ่งบริเวณนี้สามารถเข้าตรวจสอบได้ โดยขึ้นไปที่ช่องเซอร์วิสในห้องน้ำชั้น 2 แล้วขึ้นไปบนหลังคา ก็จะเห็นสภาพการเดินสายไฟ ว่า เดินเรียบร้อยหรือไม่ มีการร้อยท่อร้อยสายไฟหรือไม่ การตรวจสุขาภิบาล

        ประกอบด้วยส่วนต่างๆ เช่น ระบบน้ำดี ระบบระบายน้ำทิ้ง บ่อพัก บ่อบำบัด บ่อดักไขมัน ถังน้ำดี ปั๊มน้ำ รวมถึงมิเตอร์น้ำด้วย สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ความเรียบร้อยมิเตอร์น้ำ การหมุนของมิเตอร์ว่ามีหรือไม่ ขณะไม่ใช้น้ำ ถ้ามิเตอร์หมุนอาจมีน้ำรั่ว
สภาพปั๊มน้ำ หากไม่มีการใช้น้ำ และปั๊มเดิน แสดงว่ามีน้ำรั่ว 
สายกราวด์ปั๊มน้ำ สภาพถังน้ำดี สะอาด เรียบร้อย  มีทั้งแบบบนดิน และใต้ดิน
ถังบำบัด หรือถังส้วม ดูสภาพความเรียบร้อย น้ำในถังท่วมหรือไม่ สภาพตะแกรง Media
ถังดักไขมัน สภาพถังดักไขมัน ตะแกรงดักไขมัน
บ่อพัก ความเรียบรอย Slope แนวท่อน้ำทิ้งเพียงพอหรือไม่
ความลาดเอียงในห้องน้ำ ข้อต่อน้ำดี น้ำทิ้งต่างๆ
การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ชักโครก ก๊อกน้ำ สายฉีดน้ำชำระ ฝักบัว น้ำไหลสะดวกหรือไม่
ตรวจดูคราบน้ำตามผนัง พื้น ฝ้า ว่ามีหรือไม่ ส่วนใหญ่เกิดบริเวณแนวท่อผ่าน เช่นใต้ห้องน้ำ
ขังน้ำในพื้น เพื่อตรวจสอบว่าน้ำมีการรั่วซึมลงพื้นหรือไม่ 
แนวการเดินท่อน้ำทิ้ง และน้ำดี

อ่านบทความ เทคนิคตรวจสอบ “พื้นห้องน้ำ” แบบง่ายๆ

การตรวจระบบหลังคา
สภาพโครงสร้างคา โครงเหล็ก โครงสำเร็จ 
สภาพฝ้า ฝ้าทั่วไป ฝ้าทนชื้น 
สภาพการเดินสายไฟ ในท่อร้อยสายไฟ
แผ่นสะท้อนความร้อน ฉนวนกันความร้อน 
คราบน้ำรั่ว บนฝ้า หรือหลังคา
สภาพแผ่นหลังคา ไม่แตก บิ่น ร้าว

อ่านบทความ เทคนิคการตรวจสอบฉนวนใต้หลังคา


อ่านบทความ เทคนิคการตรวจสอบพื้นโรงจอดรถ

อ่านบทความ วิธีวัดขนาด"พื้นที่ห้องคอนโดฯ"อ่านบทความ ตรวจเช็คโครงสร้างบ้านมือสองก่อนซื้อ


ชม Live สดการตรวจรับบ้านย้อนหลังได้ที่นี่

ติดตามเทคนิคการตรวจรับบ้านทั้งหมดได้ที่นี่
ที่มา : home2nd.com & home.co.thติดตามข้อมูลโครงการและความเคลื่อนไหวด้านอสังหาฯมือสอง www.home2nd.com และ www.facebook.com/Home2ndcom


วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 04/04/2561


ติดตามข้อมูลโครงการและความเคลื่อนไหวด้านอสังหาฯ มือสอง www.home2nd.com และ www.facebook.com/Home2ndcom


บ้านมือสอง, คอนโดมือสอง, ขายบ้าน, ขายคอนโด, ทาวน์โฮม, ทาวน์เฮ้าส์, สินเชื่อ, ตัวแทนอสังหาฯ, ข่าวอสังหาฯบทความยอดนิยม

Author

เกี่ยวกับผู้เขียน

ทีมงาน home2nd ได้รวบรวม บ้านไอเดีย ข้อมูลอสังหาฯ เนื้อหาความรู้ต่างๆ รวมถึงแก็ดเจ็ตและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน จากหลายหลากที่ มาแชร์ให้สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่อง อสังหาริมทรัพย์ได้อ่านกัน เพื่อให้ได้รับ ไอเดีย แรงบันดาลใจ และความรู้ใหม่ๆ ดังที่มีคำกล่าวไว้ว่า “ชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ”