3 ข้อควรรู้ก่อนกู้ซื้อบ้าน


        เวลาจะซื้อบ้านหรือคอนโดฯ สักหลัง เเน่นอนถ้าเราไม่มีเงินก็ต้องไปกู้แบงค์นั่นเอง ซึ่งการกู้เงินนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะเงินที่ใช้ซื้อบ้านสักหลังนั้นต้องใช้เงินจำนวนมาก และก็ผ่อนยาวนานหลายปี ธนาคารก็จะพิจารณาว่าเราพร้อมมั้ยที่จะกู้ ดังนั้นก่อนคิดจะกู้บ้าน มาดูสิ่งที่ต้องรู้ 3 กันดีกว่า ไว้เตรียมตัวก่อนกู้

1.ตรวจสอบความพร้อม 
        ผู้กู้สำรวจความพร้อมของตัวเองก่อนตัดสินใจจะกู้เงินซื้อบ้าน ดังนี้ 
        ✱ ตรวจสอบฐานะทางการเงิน 
        ว่ามั่นคงและมั่นใจพร้อมที่จะผ่อนบ้านแล้วหรือไม่ ในเบื้องต้นจำนวนเงินงวดที่ผ่อนชำระ แต่ละเดือนนั้นไม่ควรเกินกว่า 30-40% ของรายได้ ที่สำคัญต้องตรวจสอบดูว่าตัวเองเคยมีการติดค้างการชำระเงินกู้หรือเปล่า ไม่ว่าจะเป็นค่างวดรถยนต์ ค่างวดเงินกู้อื่นๆ ติดหนี้บัตรเครดิต เป็นต้น 
        เหตุที่ต้องตรวจสอบเรื่องการติดค้างการชำระเงินกู้ต่างๆ เพราะปัจจุบันสถาบันการเงินทุกแห่งต่างเข้มงวดและตรวจสอบประวัติการเงินของผู้กู้ทุกราย โดยจะใช้ฐานข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลเครดิต (Credit Bureau) เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การอนุมัติสินเชื่อ หากเคยมีประวัติเช่นนี้เรียกว่าติดแบล็คลิสต์ ก็จะไม่ได้รับอนุมัติวงเงินกู้
        ข้อแนะนำสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ในส่วนของผู้กู้ที่เป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ควรจะสร้างเครดิตให้กับตนเอง ด้วยการเปิดบัญชีเงินฝาก เพื่อแสดงให้เห็นถึง สถานะทางการเงิน โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปหรือแม้แต่ผู้กู้ที่มีอาชีพประจำก็ตาม ควรจะปรับปรุงสมุดบัญชีเงิน ฝากเป็นประจำ

2.หาแหล่งเงินกู้ที่สนใจจะใช้บริการ 
        แหล่งเงินกู้ที่เปิดให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ด้วยกันคือ 
กลุ่มแรก สถาบันการเงินของรัฐ เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน 
กลุ่มที่สอง ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน (บริษัทเงินทุน, บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์) 
กลุ่มที่สาม บริษัทประกันชีวิตที่ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย เช่น บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
        ส่วนใครจะเลือกใช้บริการสินเชื่อของสถาบันการเงินกลุ่มไหน ตรงนี้ก็แล้วแต่ผู้กู้ว่าจะพึงพอใจเงื่อนไข ข้อเสนอสินเชื่อจากสถาบันการเงินใด

3.ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินให้รอบคอบ 
        ที่ต้องรอบคอบ เพราะการแข่งขันในเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบคงที่และลอยตัว หากผู้กู้ต้องการความมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ขึ้น-ลง การเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่จะทำให้ผู้กู้สามารถวางแผนด้านการชำระเงินค่าบ้านได้อย่างชัดเจน แต่ถ้าคิดว่าอัตราดอกเบี้ยมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปกว่าอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ในปัจจุบันก็สามารถเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวได้
        การจะพิจารณาเลือกแหล่งเงินกู้ หรือรูปแบบของบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 
        ขอให้ผู้กู้คำนึงถึงความต้องการและเงื่อนไขความจำเป็นของตนเองเป็นที่ตั้ง จากนั้นพิจารณาดูว่าข้อเสนอของสถาบันการเงินใดที่ตรงกับเงื่อนไขที่ตั้งไว้ให้มาก ที่สุด ก็น่าจะช่วยทำให้ตัดสินใจได้ง่าย ประการที่สี่ การจัดตรียมเอกสารหลักฐานสำคัญประกอบการยื่นเรื่องขอกู้ ดังนี้
เอกสารแสดงข้อมูลส่วนตัว ประกอบด้วย 
        1.สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ (ผู้กู้ทุกคน) 
        2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ทุกคน (ทุกหน้า) 
        3.สำเนาเปลี่ยนชื่อ / สกุล (ถ้ามี) 
        4.สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า 
        5.แผนที่ตั้งที่พักอาศัยปัจจุบัน /ที่ทำงาน 
        6.สำเนาสัญญากู้/สัญญาจำนอง/ใบเสร็จการผ่อนชำระย้อนหลัง 12 เดือน (กรณีไถ่ถอนจำนอง) 
เอกสารแสดงรายได้ แบ่งเป็น ผู้มีรายได้ประจำและผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ดังนี้ 
1. อาชีพประจำ ข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างบริษัท ได้แก่
        1.1 ใบรับรองเงินเดือนจากหน่วยงาน 
        1.2 สลิปเงินเดือน 
        1.3 สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ 
        1.4 หลักฐานแสดงรายได้อื่น ๆ (ถ้ามี) 
2. อาชีพอิสระ หลักฐานที่ต้องเตรียมประกอบด้วย 
        2.1 ต้องมีสำเนาทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม/ใบเสียภาษีเงินได้ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน/บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
เอกสารหลักประกัน 
        1.โฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือ นส.3ก พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า (สำเนาทุกหน้า จำนวน 2 ชุด) 
        2.สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญามัดจำ/ ใบเสร็จเงินดาวน์ 
        3.สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้าง /คำขออนุญาต/แบบแปลน (กรณีปลูกสร้างต่อเติม ซ่อมแซม) 
        4.หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร (กรณีไถ่ถอนจำนอง) 
        5.แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขปติดตามข้อมูลโครงการและความเคลื่อนไหวด้านอสังหาฯมือสอง www.home2nd.com และ www.facebook.com/Home2ndcom


วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 01/11/2560


ติดตามข้อมูลโครงการและความเคลื่อนไหวด้านอสังหาฯ มือสอง www.home2nd.com และ www.facebook.com/Home2ndcom


บ้านมือสอง, คอนโดมือสอง, ขายบ้าน, ขายคอนโด, ทาวน์โฮม, ทาวน์เฮ้าส์, สินเชื่อ, ตัวแทนอสังหาฯ, ข่าวอสังหาฯบทความยอดนิยม

Author

เกี่ยวกับผู้เขียน

ทีมงาน home2nd ได้รวบรวม บ้านไอเดีย ข้อมูลอสังหาฯ เนื้อหาความรู้ต่างๆ รวมถึงแก็ดเจ็ตและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน จากหลายหลากที่ มาแชร์ให้สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่อง อสังหาริมทรัพย์ได้อ่านกัน เพื่อให้ได้รับ ไอเดีย แรงบันดาลใจ และความรู้ใหม่ๆ ดังที่มีคำกล่าวไว้ว่า “ชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ”