ค่าใช้จ่ายต่างๆ กับการขอสินเชื่อ


        การจะขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนั้น มีค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องหลายรายการด้วยกัน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อเหล่านี้ มักมีเงื่อนไขเเตกต่างกันในเเต่ละสถาบันการเงิน ค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อที่สำคัญมีอยู่ 6 รายการด้วยกัน ได้เเก่

1.ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอสินเชื่อหรือขอกู้
        หมายถึง ค่าธรรรมเนียมการวิเคราะห์สินเชื่อ หรือค่าธรรมเนียมในการจัดการสินเชื่อของธนาคารเเละสถาบันการเงินเเต่ละเเห่ง ซึ่งจะเรียกเก็บในอัตราที่เเตกต่างกันออกไป ปกตินิยมจัดเก็บในอัตราที่คงที่ หรือตามร้อยละของวงเงินที่ขอสินเชื่อ เท่าที่มีการจัดเก็บกันอยู่ ประมาณ 0-1% ของวงเงินกู้ 

2.ค่าประเมินมูลค่าหลักประกัน
        หมายถึงอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน คอนโดฯ หรืออาคารชุด ที่ซื้อเเล้วนำมาจดจำนองกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ยื่นกู้ โดยจะต้องเสียค่าประเมินราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อเป็นหลักประกันในการปล่อยสินเชื่อเเละกำหนดวงเงินสินเชื่อที่จะได้รับ ซึ่งการประเมินมูลค่านั้นอาจไม่ใช่ราคาที่ซื้อขาย โดยอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาซื้อ-ขาย เพื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นๆ จะนำมาเป็นราคาตั้งในการให้วงเงินสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นกำหนด
        ปกติแล้วค่าประเมินจะขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักทรัพย์เเละวงเงินที่ขอกู้ด้วย หากหลักทรัพย์หรือวงเงินที่ขอกู้มีมูลค่าสูง ค่าประเมินก็จะสูงไปด้วยตามเกณฑ์ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินเเต่ละเเห่งกำหนดไว้ ซึ่งค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าประเมินราคาหลักประกันนั้น เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,500-2,500 หรือตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารเเละสถาบันการเงินเเต่ละเเห่งกำหนดซึ่งจะไม่เท่ากัน

3.ค่าธรรมเนียมจำนองของสำนักงานที่ดิน
        ผู้ซื้อจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไว้ชำระค่าธรรมเนียมจดจำนอง ร้อยละ 1 ของวงเงินกู้หรือมูลค่าการจดจำนอง เเต่ไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับกรมที่ดิน

4.ค่าประกันอัคคีภัย
        เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเสีย เนื่องจากธนาคารจะกำหนดเป็นเงื่อนไขให้บ้านที่ขอกู้ทุกหลังต้องทำประกันอัคคีภัย โดยยกประโยชน์ให้กับธนาคาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีเกิดไฟไหม้ ประมาณ 2,000 บาทสำหรับบ้านมูลค่า 1 ล้านบาท ทั้งนี้จะต้องจ่ายให้กับผู้ให้กู้ นอกจากนั้นบางธนาคารอาจมีกำหนดให้ผู้กู้ต้องทำประกันชีวิตเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มด้วย โดยมีหลักการสำคัญคือ ผู้ที่ทำประกัน จะได้รับความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพในช่วงเวลาที่เอาประกัน บริษัทผู้ประกัน จะจ่ายคืนเงินกู้ในส่วนที่เหลือให้กับธนาคารเเทนผู้กู้ ทำให้กรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้กู้หรือทายาทต่อไป

5.ค่าอากรเเสตมป์
        ต้องเสียในอัตรา 0.05% ของวงเงินกู้หรือทุกจำนวนเงิน 2,000 บาทของเงินกู้ยืม เสียอากรเเสตมป์ 1 บาท เเต่ไม่เกิน 10,000 บาท 

6.ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด (Prepayment Penalty)
        หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินจัดเก็บกับผู้กู้ในกรณีที่มีการไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด โดยเฉพาะหากมีการชำระหนี้ทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเเละไถ่ถอนจำนองหลักทรัพย์ออกไปภายในระยะเวลา 3 ปีเเรกของการกู้เงิน โดยอัตราการจัดเก็บของธนาคารเเละสถาบันการเงินเเต่ละเเห่งจะเเตกต่างกันออกไป

ที่มา : หนังสือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพติดตามข้อมูลโครงการและความเคลื่อนไหวด้านอสังหาฯมือสอง www.home2nd.com และ www.facebook.com/Home2ndcom


วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 01/11/2560


ติดตามข้อมูลโครงการและความเคลื่อนไหวด้านอสังหาฯ มือสอง www.home2nd.com และ www.facebook.com/Home2ndcom


บ้านมือสอง, คอนโดมือสอง, ขายบ้าน, ขายคอนโด, ทาวน์โฮม, ทาวน์เฮ้าส์, สินเชื่อ, ตัวแทนอสังหาฯ, ข่าวอสังหาฯAuthor

เกี่ยวกับผู้เขียน

ทีมงาน home2nd ได้รวบรวม บ้านไอเดีย ข้อมูลอสังหาฯ เนื้อหาความรู้ต่างๆ รวมถึงแก็ดเจ็ตและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน จากหลายหลากที่ มาแชร์ให้สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่อง อสังหาริมทรัพย์ได้อ่านกัน เพื่อให้ได้รับ ไอเดีย แรงบันดาลใจ และความรู้ใหม่ๆ ดังที่มีคำกล่าวไว้ว่า “ชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ”