นโยบายคุณภาพประกาศ

ผู้ใช้บริการของ Home2nd.com (รวมถึงข้อมูลและบริการทั้งหมด เรียกว่า “การบริการ”) ได้ยอมรับและเห็นด้วยกับเงื่อนไขของนโยบายคุณภาพการลงประกาศ (เรียกว่า “นโยบาย”) บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด มีสิทธิที่จะลบหรือเพิกถอนประกาศ โฆษณาหรือบทความ ที่ผิดกฎการใช้งานของ Home2nd.com หรือทางทีมงานมีความเห็นไม่เหมาะสม หากจำเป็นทางทีมงานจะต้องระงับการให้บริการกับบุคคลหรือบริษัทที่ทำผิดกฎการใช้งานของ Home2nd.com

การลงประกาศอสังหาริมทรัพย์

การลงประกาศอสังหาริมทรัพย์ (รวมประกาศอสังหาริมทรัพย์ทุกแบบ) จะสามารถประกาศโฆษณาได้โดย นายหน้าอสังหาฯ บริษัทนายหน้าอสังหาฯ เจ้าของอสังหาฯ หรือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เท่านั้น กรุณาแจ้ง Home2nd.com เมื่อท่านพบเห็นประกาศที่ให้ข้อมูลไม่ตรงหรือผิดเพี้ยนจากความจริง โดยสามารถแจ้งมายัง support@Home2nd.com หรือ ใช้ปุ่ม “Report” ด้านบนของหน้า listing เพื่อเราจะทำการตรวจสอบ

นโยบายการปักหมุด

เนี่องจากเว็บไซต์ Home2nd.com เน้นระบบการค้นหาโดยงานแผนที่ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกและได้รับการบริการที่มีคุณภาพ เราจึงขอให้เจ้าของประกาศปักหมุดประกาศอสังหาฯ ของท่านให้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับที่ตั้งจริงที่สุด เพื่อผู้ที่สนใจจะค้นพบประกาศของท่านตามตำแหน่งที่ถูกต้อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือลดลำดับความสำคัญประกาศของท่าน หมุดของท่านหากเกิดมีคนร้องเรียนเนี่องด้วยการปักหมุดซ้ำหรือผิดพลาดโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

การอ้างสิทธิ์ในประกาศฟรีของนายหน้าคนอื่นๆ สามารถทำได้ในสองกรณีเท่านั้น

กรณีที่หนึ่ง หากผู้ใช้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์รายการนั้นหรือเป็นนายหน้าที่ต้องการจะอัพเกรดประกาศจากประกาศฟรีเป็นประกาศ Featured โดยเจ้าของประกาศฟรีจะได้รับแจ้งและได้โอกาศการอัพเกรดประกาศ Featured ก่อน หากเจ้าของประกาศฟรีคนแรกนั้นไม่ประสงค์ที่จะอัพเกรดประกาศนั้น สิทธิ์ในการครอบครอบประกาศนั้นจะถูกย้ายมาที่เจ้าของประกาศคนใหม่ที่ประสงค์จะทำการอัพเกรดประกาศ Featured นั้น

กรณีที่สอง นายหน้าอสังหาฯสามารถอ้างสิทธิ์ในประกาศฟรีจากประกาศฟรีของนายหน้าคนอื่นได้หรือจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์รายการนั้นได้ Iโดยต้องแสดงสัญญาการขายแบบ Exclusive และเบอร์ติดต่อของเจ้าของอสังหาฯนั้นส่งเป็นโทรสารหรืออีเมลมาที่ support@Home2nd.com ซึ่งทางทีมงานจะทำการตรวจสอบและทำการย้ายประกาศให้หากทางบริษัทยืนยันได้ว่าถูกต้องและผ่านการตรวจสอบ แต่หากทางบริษัทไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีสิทธิ Exclusive จริง หรือข้อมูลที่ได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่โอนประกาศนั้นๆไปยังผู้ร้องขอ

โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างใหม่

Home2nd.com มีบริการที่เกี่ยวข้อกับการลงประกาศโฆษณา โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังสร้างและโครงการที่สร้างเสร็จแล้วอยู่ โดยข้อมูลในส่วนนี้ได้รับมาจากบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งถ้าหากบริษัทนายหน้า หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รายใด ได้รับการอนุญาตจากบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้นให้เป็นผู้ขายหรือปล่อยเช่า ก็จะสามารถมีสิทธิ์ที่จะลงประกาศอสังหาฯ ในโครงการที่ได้รับอนุญาตได้ ซึ่งหากทางทีมงาน Home2nd.com ได้รับแจ้งหรือตรวจสอบพบว่านายหน้าอสังหาฯ หรือบริษัทนายหน้าอสังหาฯไม่สามารถแสดงหลักฐานที่กล่าวมาได้ เราก็มีสิทธิ์ที่สามารถยกเลิกการให้บริการประกาศอสังหาฯ นั้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลที่อยู่ที่ไม่ถูกเปิดเผย

Home2nd.com มีความจำเป็นที่ต้องขอความกรุณาผู้ใช้ประกาศอสังหาริมทรัพย์ ให้ใส่ที่อยู่โดยละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการข้อมูลของ Home2nd.com โดยผู้ลงประกาศสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยเลขที่บ้าน ของประกาศอสังหาฯ ได้ หากทีมงาน Home2nd.com ตรวจพบประกาศอสังหาฯ ที่กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ระบบจะทำการลดอันดับประกาศนั้นๆลงไปต่ำกว่าประกาศที่ลงข้อมูลครบถ้วนกว่าทั้ง ที่อยู่ รูปถ่าย ชื่อผู้ติดต่อ และรายละเอียดในส่วนต่างๆของประกาศนั้นๆ

สำหรับการลงประกาศจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์

เฉพาะเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ถึงสามารถลงประกาศให้แบบเจ้าของทรัพย์ได้ โดยทางทีมงาน Home2nd.com ต้องสามารถพิสูจน์ความเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นๆได้ เช่นการแสดงโฉนดที่ดิน ซึ่งหากไม่สามารถกระทำได้ ทางทีมงานอาจจะลบหรือปรับลดอันดับประกาศหรือลบประกาศอสังหาฯ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้

ขอบเขตของการลงประกาศและบทความในคำแนะนำและการโฆษณาบริษัทหรือตัวบุคคล

ในส่วนขอโฆษณาหน้าคำแนะนำ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบกรณีผู้ใช้งานลงประกาศบทความ โฆษณาหรือรูปภาพ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยท่านจะต้องเป็นคนรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

สำหรับรูปภาพ ทางเว็บไซต์ ome2nd.com ไม่อนุญาตให้ใส่ลายน้ำหรือตัวหนังสือใดๆลงในรูปภาพที่ลงประกาศ ไม่เว้นแม้แต่ โลโก้บริษัท ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมลและอื่นๆ

ในส่วนของรายละเอียดประกาศอสังหาฯ ก็ไม่อนุญาตให้ลงรายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวอสังหาริมทรัพย์รายการนั้น เช่น ชื่อนายหน้า เบอร์ติดต่อ หรืออีเมล

อ้างสิทธิขายอสังหาริมทรัพย์

หากนายหน้าสามารถขายหรือปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ได้แล้ว สามารถอ้างสิทธิการปิดการขายหรือเช่าได้ โดยต้องมีลูกค้าผู้ซื้อหรือเช่าเป็นผู้ยืนยัน และสิทธิปิดการขาย ในกรณีที่นายหน้าคนนั้นสังกัดอยู่กับบริษัท สามารถอ้างสิทธิการขายส่วนตัวได้ แต่ต้องเป็นไปตามกฎหรือไม่ขัดต่อกฎของบริษัทที่นายหน้าคนๆนั้นสังกัดอยู่

ทีมงาน Home2nd.com

อัพเดทเมื่อ กรกฎาคม 2560