นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด ขอขอบคุณท่านบริการของเราทุกท่าน โดยทางบริษัทได้เคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของท่านและสัญญาว่าเราจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นอย่างดี

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯสอดคล้องกับกฎหมายไทย โดยเรารวบรวมข้อมูลต่างๆจากท่านไว้เพื่อสำหรับการให้บริการของเรา เราสนับสนุนให้ท่านอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อเข้าใจวัตถุประสงค์ของการเก็บและใช้ข้อมูลของเรา

โมเดลธุรกิจโฆษณาและระบบสมาชิกบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

การบริการและระบบสนับสนุนต่างๆของ Home2nd.com ได้ถูกสนับสนุนจากรายได้จากค่าโฆษณาและระบบสมาชิกบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก โดยรายได้จากค่าโฆษณานี้ได้ช่วยให้เราสามารถให้บริการฟรีแก่ผู้ใช้ทั่วไป และยังสนับสนุนให้เราคิดค้นและพัฒนาบริการใหม่ๆเพิ่มขึ้น

เราต้องการจะนำโฆษณาที่เหมาะสม ตรงใจและมีประโยชน์กับท่านผู้ใช้งานทุกท่าน ซึ่งเราจะนำเสนอโฆษณาตามพื้นฐานของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมได้จากข้อมูลของท่านและพฤติกรรมการใช้งานของท่าน โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกปิดเป็นความลับ ยกเว้นตามกรณีที่จะอธิบายต่อไปนี้

เมื่อท่านใช้บริการของ Home2nd.com เราจะมีการเก็บข้อมูลของท่านทั้งทางตรงจากที่ท่านกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มของเราและทางอ้อมผ่านแหล่งอื่น ข้อมูลเหล่านี้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลสถานที่ตั้ง ชนิดของบราวเซอร์การเข้าใช้งาน แหล่งอ้างอิง จำนวนหน้าที่เปิดดู ระยะเวลาในการเข้าชม และข้อมูลอื่นๆ โดยเรานำเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์รวมกับข้อมูลอื่นๆ เช่น พฤติกรรมการใช้งานของท่านผ่านทางบนเว็บไซต์หรือการบริการของเรา ความยินยอมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯถือว่าท่านกำลังอนุญาตหรือยินยอมให้เราใช้ข้อมูลต่างๆและข้อมูลสารสนเทศนั้นตามข้อกำหนด เมื่อท่านให้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลทั้งหลายตามนโยบายนี้ ซึ่งรวมถึงสิทธิของท่านที่จำกัดให้เราใช้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลของท่าน การเปิดเผยข้อมูล บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลของท่านภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 • เปิดเผยข้อมูลตามขอบเขตที่กฎหมายได้มีการระบุความต้องการไว้
 • เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการทางกฎหมายที่ดำเนินการอยู่ หรือคาดว่าจะดำเนินการ
 • เปิดเผยข้อมูลในกรณีใช้สิทธิ์ปกป้องสิทธิทางกฎหมาย อย่างเช่น เพื่อการป้องกันกรณีฉ้อโกง เป็นต้น
 • เปิดเผยข้อมูลกรณีดำเนินการตั้งข้อหา
 • เปิดเผยข้อมูลผู้ซื้อธุรกิจ หรือสินทรัพย์
 • เปิดเผยข้อมูลในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล

Home2nd.com อาจจะมีการวางหรือใช้ระบบ Cookie ลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์การสื่อสารของท่านและใช้ Cookie เพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อของท่าน รวมทั้งการใช้บริการของท่าน และข้อมูลบัญชี Home2nd.com ของท่าน เราใช้งาน Cookie เพื่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ รวมไปถึงการบ่งชี้ความสนใจของท่าน รวมไปถึงการวัดและตรวจสอบประสิทธิภาพของโฆษณา ที่ท่านค้นหรือเปิดดูเป็นประจำ ท่านอาจปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของ Browser และปิดการใช้ Cookie ซึ่งทั้งนี้การปิดระบบ Cookie จะส่งผลให้หลายบริการทางหน้าเว็บไซต์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนั้นเรายังใช้เครื่องมือวิเคราะห์จากแหล่งอื่น เช่น Google Analytics เพื่อใช้ในการนับจำนวนผู้ใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ รวมไปถึงติดตามและเก็บข้อมูลรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้งานในเวลาต่างๆ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ เราจะเก็บข้อมูลรายละเอียดการใช้งานของท่านเช่น คำศัพท์หรือหัวข้อหรือสถานที่ที่ท่านใช้ในการค้นหา รวมถึงการเก็บข้อมูลรายละเอียดหน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าชมบ่อย ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ และพัฒนาระบบต่างๆ รวมถึงบริการต่างๆที่บริษัทมีอยู่หรือจะมีในอนาคต

ในกรณีที่ท่านเชื่อมต่อการบริการของเรากับทาง Social Network เราจะมีการขอข้อมูลจากบัญชี Social network ของท่านซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายส่วนตัวนี้

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Home2nd.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และภาพรวมตลาดอสังหาฯ ยกตัวอย่างเช่น เราอนุญาตให้ท่านสามารถลงประกาศ ข้อความ รีวิว และแสดงความเห็น เกี่ยวกับตัวบทความและรายการอสังหาริมทรัพย์รวมถึงตัวนายหน้าอสังหาฯ โดยข้อมูลส่วนมากจะเป็นข้อมูลเปิดสำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตัวอสังหาฯ ยกเว้นส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับตัวบุคคล เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ทุกท่านและวงการอสังหาริมทรัพย์ ทางบริษัทพยายามจะทำให้ข้อมูลเหล่านี้เข้าถึงได้ฟรีจากการให้บริการจากเรา มีมืออาชีพจากหลากหลายสาขาที่ทาง Home2nd.com รวบรวมไว้ โดยเราอนุญาตให้ท่านสามารถทำการรีวิวหรือแสดงความคิดเห็นหรือประเมินการทำงานของบริษัทเหล่านั้นหรือตัวบุคคลในบริษัทเหล่านั้นได้ในส่วนของการรีวิวหรือการประเมินการทำงาน

การจัดการอีเมล

ท่านจะได้รับอีเมลจาก Home2nd.com ในหลากหลายหัวข้อตามการใช้งานบนเว็บไซต์ Home2nd.com ของท่าน เช่น ท่านรับข้อมูลข่าวสารการอัพเดทของคำแนะนำ หรือข้อความจากผู้สนใจประกาศขายหรือเช่าอสังหาฯของท่าน เราเคารพการจัดการอีเมลของท่าน ท่านสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมลของท่านได้ในบัญชี Home2nd.com ของท่าน ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ที่จะรับอีเมลจากทาง Home2nd.com เราอาจจะยังคงมีการส่งอีเมลที่สำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสำคัญ และการอัพเดทการทำงานของเว็บไซต์ Home2nd.com

โฆษณาเกี่ยวโยงพฤติกรรม

เรารวมการโฆษณาที่เกี่ยวกับพฤติกรรม หมายความว่าเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา เราจะใช้ Cookie เกี่ยวโยงกับข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของท่านกับเว็บไซต์ Home2nd.com ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะรวมถึง หัวข้อที่เข้าชม, วันและเวลาที่ท่านเข้าดูหัวข้อต่างๆ, เครื่องมือที่ใช้ในการเข้าเว็บไซต์, หมายเลขประจำคอมพิวเตอร์ในระบบอินเตอร์เน็ต หรือ Internet Protocol Address (IP Address) โดยเราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการแสดงโฆษณาที่เหมาะสมและเป็นสิ่งที่ท่านกำลังสนใจอยู่ และโฆษณาเหล่านี้จะมาจากผู้สนับสนุนและลูกค้าการบริการของเรา

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เราได้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทหรือของส่วนตัวบุคคลในการบริการของเรา โดยนโยบายการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวไม่ได้ครอบครุมไปถึงการใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ กรุณาอ้างอิงถึงนโยบายการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซต์นั้นๆทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซด์อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน

การเก็บข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูล

เว็บไซต์ Home2nd.com ของบริษัทฯ ได้มีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานและข้อมูลต่างๆ ในกรณีดังต่อไปนี้ อาทิเช่น

 • แบบฟอร์มการค้นหารายการทรัพย์สิน
 • ระบบการค้นหาบนแผนที่
 • ระบบสมาชิก
 • ระบบคำแนะนำ
 • ระบบรับสมัครสมาชิก จดหมายข่าวสาร
 • ระบบโปรโมชั่น
 • ระบบการสอบถามผ่านอีเมลหรือแบบฟอร์ม
 • ระบบการร้องขอรีวิวหรือการแสดงความคิดเห็นหรือการประเมินการใช้งาน, ระบบส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ร้องขอ
 • ระบบแบบฟอร์มการสมัครงาน
 • ระบบอื่นๆที่มีอยู่ในบริการและสินค้า รวมถึงโฆษณาบนเว็บไซต์ Home2nd.com ของบริษัทฯ

ท่านได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนตัวกับ บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด โดยข้อมูลต่างๆ ถูกเก็บไว้ที่ฐานข้อมูล Data Center ที่ประเทศสิงคโปร์ เราจะปกป้องข้อมูลที่ท่านได้ให้กับเราไว้ โดยจะเก็บไว้กับฐานข้อมูลของเรา ซึ่งเราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของบัญชีที่ active เท่านั้น ซึ่งหมายถึงบัญชีที่มีการใช้งานในช่วงระยะเวลาสามเดือนล่าสุด โดยการเก็บข้อมูลบางส่วนจำเป็นสำหรับการรายงานบัญชีของเรา

ติดต่อ Home2nd.com

คุณสามารถเข้าถึง อัพเดทข้อมูล และลบข้อมูลส่วนตัวได้ที่บัญชีส่วนตัวของท่าน โดยเข้าสู่ระบบบัญชีของท่าน หรือส่งอีเมลไปที่ support@Home2nd.com เราพร้อมท่ีจะช่วยเหลือ จัดการข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราอาจไม่สามารถลบข้อมูลบางส่วนแบบถาวรได้หรือโดยทันทีได้ เนื่องจากต้องเก็บข้อมูลไว้เพื่อทำรายงานการทำงาน รายงานผลการเงิน รายงานสถิติการใช้งาน และการรายงานบัญชีตามกฎข้อบังคับของบริษัท

ในส่วนของนโยบายความป็นส่วนตัวนี้จะถูกปรับปรุงในอนาคต ท่านกรุณาติดตามและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นตัวก่อนจะใช้บริการของ Home2nd.com ท่านได้ยอบรับเงื่อนไขทั้งหมดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้วก่อนการเข้าใช้บริการของเว็บไซต์ Home2nd.com

ทีมงาน Home2nd.com

อัพเดทเมื่อ กรกฎาคม 2560