RealEstateSpecialist Thailand

19 รายการ
( 0 รีวิว ) | เขียนริวิว
สรุปรายการอสังหาริมทรัพย์
( 19 รายการ )

ขาย 68%

ให้เช่า 32%

ประกาศขาย
฿50k
฿4.51m
฿16.5m
Min
Average
Max
ประกาศให้เช่า
฿6k
฿23.07k
฿48k
Min
Average
Max

รายการประกาศล่าสุด


รายการบนHome2nd.com

Updating results

ไม่มีเอเจนซี่

รีวิวจากผู้ใช้


RealEstateSpecialist Thailand

(ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์)

Account ID: #13779

v.jirachai@gmail.com

มือถือ : (+66) 95 547 4766

Line ID : fundflow
Home2nd.com URL

https://www.home2nd.com/realestatespecialist

ความสามารถด้านภาษา

อังกฤษ, ไทย