top

VERIFIED

1,603 รายการ
( 7 รีวิว ) | เขียนริวิว
สรุปรายการอสังหาริมทรัพย์
( 1,603 รายการ )

ขาย 96%

ให้เช่า 4%

ประกาศขาย
฿0.03k
฿14.59m
฿1.8b
Min
Average
Max
ประกาศให้เช่า
฿3k
฿1.83m
฿16.5m
Min
Average
Max

รายการประกาศล่าสุด


รายการบนHome2nd.com

Updating results

ไม่มีเอเจนซี่

รีวิวจากผู้ใช้

เกี่ยวกับเรา

TOP BROKER เริ่มดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนนายหน้า อสังหาริมทรัพย์ตั่งแต่ปี พ.ศ. 2539 และได้เจริญเติบโตอย่าง มั่นคง โดยได้สะสมประสบการณ์ในการทำงานตลอดเวลาอัน ยาวนาน และปัจจุบันนับได้ว่าเราอยู่ในกลุ่มบริษัทชั้นแนวหน้าของธุรกิจนี้
TOP BROKER มีความชำนาญครอบคุมทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล...


ข้อมูลเพิ่มเติม

พื้นที่ให้บริการ : -

เลขที่ใบอนุญาต : -


top

Account ID: #12501

topbaan@gmail.com

ที่อยู่: null

มือถือ : 029359505

Home2nd.com URL

https://www.home2nd.com/top-broker

ความสามารถด้านภาษา

อังกฤษ, ไทย, จีน